Frans och bryn färg inkl. formning (30 min)...250 kr

Frans färg(15 min)...180 kr

Bryn färg inkl. formning(15 min)...180 kr

Formning av bryn(15 min)...120 kr

Ögonfransuppböjning( 60 min)...399 kr

Ögonfransuppböjning inkl. frans färg(70 min)...499 kr

Ögonfransuppböjning inkl. frans färg(70 min)...499 kr..........................................

Ögonfransuppböjning inkl. frans och bryn färg, formning(80 min)..600 kr