Frans och bryn färg inkl.plock (30 min)...290 kr

Frans färg(15 min)...190 kr

Bryn färg inkl. formning(15 min)...200 kr

Formning av bryn(15 min)...110 kr

Ögonfransuppböjning( 60 min)...450 kr

Ögonfransuppböjning inkl. frans färg(70 min)...550 kr

Ögonfransuppböjning inkl. frans-brynf.plock(80min)...650 kr